Kauno kortelė


Kauno kortelė – tai elektroninių bilietų kortelė, kuria galima atsiskaityti už važiavimą Kauno miesto autobusuose, troleibusuose ir maršrutiniuose taksi.

Kodėl verta įsigyti:
– sutaupysite pinigų, nes elektroniniai vienkartiniai bilietai yra pigesni;
– galėsite nemokamai persėsti į kitą transportą;
– sutaupysite laiko, nes nereikės ieškoti smulkių pinigų;
– galėsite sumokėti už kitą asmenį;
– saugosite aplinką ir taupysite popierių;
– negaišinsite vairuotojo, kuris turi laikytis grafiko.

Jei įsigijote kortelę:
– papildykite ją elektroniniais bilietais,
– įlipę į transportą priglauskite prie komposterio ir pažymėkite bilietą – nereikės ieškoti smulkių pinigų vairuotojui!

KAUNO KORTELĖS GALIMYBĖS

Persėdimas

Persėsti galima:
– tik su vienkartiniu e. bilietu;
– per 30 minučių nuo pirmojo pažymėjimo;
– vieną kartą.

Persėdę nepamirškite bilietą pažymėti dar kartą!

Iš autobuso ar troleibuso galite persėsti į maršrutinį taksi ir atvirkščiai. Bendra kelionės kaina bus 1 EUR.

Atkreipkite dėmesį, kad terminuotieji e. bilietai nesuteikia teisės persėsti į maršrutinį taksi! Jie taip pat negalioja naktiniuose autobusų maršrutuose 13N, 14N ir 37N.

Nemokamai galite persėsti:
– iš autobuso / troleibuso į kitą autobusą / troleibusą,
– iš maršrutinio taksi į autobusą / troleibusą,
– iš maršrutinio taksi į kitą maršrutinį taksi.

Šiais atvejais komposterio ekrane matysite užrašą MOKĖTA 0, 00 EUR; antroje eilutėje – pinigų likutį.

Mokėjimas už kitą asmenį

Vienkartiniais e. bilietais galite sumokėti už šešis kitus asmenis. Už kitą asmenį mokėsite VISĄ bilieto kainą. Jam lengvatos negalioja. Šiam asmeniui netaikoma galimybė persėsti į kitą transportą per 30 minučių.

Kiekvienam asmeniui žymėkite e. bilietą atskirai:
– spauskite komposterio mygtuką 1 ;
– ekrane atsiras užrašas MOKĖJIMAS UŽ BILIETĄ;
– priglauskite kortelę;
– išgirsite pyptelėjimą ir pamatysite užrašą ekrane MOKĖTA X, XX EUR, kitoje eilutėje – kortelėje esantį likutį.


ŽYMĖJIMAS GALINĖJE STOTELĖJE

Visi maršrutai turi galutines maršrutų stoteles.

Jei privažiavote galutinę stotelę ir norite tęsti kelionę:
– dar kartą priglauskite kortelę prie komposterio, pinigai nebus nuskaičiuoti;
– jei per 30 minučių persėdote į kitą transportą, už kelionę turėsite mokėti dar kartą.

KUR ĮSIGYTI IR PAPILDYTI KORTELĘ

Tai padaryti galite bet kuriame Kauno viešojo transporto keleivių aptarnavimo centre ir visose prekybos vietose, pažymėtose Kauno viešojo transporto ženklu.

Kaip papildyti:
– paduokite kortelę pardavėjui;
– nurodykite pildomo e. bilieto rūšį arba pinigų sumą;
– jei turite, nurodykite taikomą nuolaidą (50 proc., 80 proc.).

Pasikeitus lengvatai, papildykite kortelę bet kokia pinigų suma ir nurodykite pardavėjui, kokia nuolaida Jums taikoma.

Papildę kortelę, saugokite kasos kvitą tol, kol galios jūsų e. bilietas. Kvito gali prireikti atkuriant pirktus e. bilietus!

SVARBI INFORMACIJA

Įsigydami Kauno kortelę, kartu gaunate informacinį lapelį su INSTRUKCIJA bei Jūsų kortelės numeriu ir PIN kodu. Šią instrukciją privalote saugoti ir laikyti atskirai nuo e. bilieto kortelės.

INSTRUKCIJĄ su joje esančiais duomenimis privalėsite pateikti, jei prarasite ar sugadinsite kortelę ir norėsite gauti jos dublikatą.

JEI PRARADOTE KORTELĘ

Sugadinę, pametę ar kitaip praradę kortelę, už nustatytą mokestį galite įsigyti naują (dublikatą) ir į ją perkelti e. bilietus, buvusius prarastojoje:

– atvykite į UAB „Kauno autobusai“ keleivių aptarnavimo centrą;
– jei norite perkelti senosios kortelės duomenis, pateikite kortelės numerį (jį rasite po brūkšniniu kodu) ir PIN kodą.

Naujos kortelės vietoj prarastosios išdavimo mokestis – 1,74 EUR (nuo rugpjūčio 1 d. – 1,50 Eur).