Bilietų kainos

Kauno miesto tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu nuo kovo 1 d. nustatytos viešojo transporto bilietų kainos

Bendri autobusų ir troleibusų vienkartiniai bilietai
Vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose 2,40 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose 1,20 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose 0,48 Lt
Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo 2,00Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) elektroninis vienkartinis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo 1,00 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) elektroninis vienkartinis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo 0,40 Lt
Vienkartinis bilietas, parduodamas už eurus 29-tojo maršruto autobusuose 1,00 Eur

Bendri autobusų ir troleibusų elektroniniai terminuotieji bilietai
Terminuotas elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 3 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 16,00 Lt
Terminuotas elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 7 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 29,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 14,50 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 5,80 Lt
Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 230,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 115,00 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 46,00 Lt
Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 200,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 100,00 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 40,00 Lt
Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis (išskyrus naktinius maršrutus) 84,00 Lt
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 92,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 46,00 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 18,40 Lt
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 82,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 41,00 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 16,40 Lt
Terminuotasis (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn (išskyrus naktinius maršrutus) 75,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis (išskyrus naktinius maršrutus) 42,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn (išskyrus naktinius maršrutus) 37,50 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis (išskyrus naktinius maršrutus) 16,80 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn (išskyrus naktinius maršrutus) 15,00 Lt
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 840,00 Lt
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 750,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 420,00 Lt
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 375,00 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 168,00 Lt
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 150,00 Lt
Lengvatinis (828,00 Lt nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais (išskyrus naktinius maršrutus) 365 kalendorines dienas aktyvuojant nuo pardavimo momento 12,00 Lt

Pastaba:
P – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, Pn – penktadienis

Kauno miesto viešojo transporto elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos nuo 2014 m. sausio 1 d.

Elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos
Elektroninio bilieto kortelė 6,00 Lt
Išduodant naują kortelę vietoj prarastosios 10,00 Lt