Bilietų rūšys ir kainos

Kauno miesto tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimais Nr. T-582, T-583, T-584, T-585 ir 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-72 nuo 2016 m. kovo 1 d. nustatytos viešojo transporto bilietų kainos

Bendri autobusų ir troleibusų vienkartiniai bilietai
Vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose 0,80 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose 0,40 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) vienkartinis bilietas, parduodamas autobusuose ir troleibusuose 0,16 EUR
Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo 0,58 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) elektroninis vienkartinis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo 0,29 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) elektroninis vienkartinis bilietas, suteikiantis teisę persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per 30 minučių nuo bilieto pažymėjimo 0,12 EUR

Bendri autobusų ir troleibusų elektroniniai terminuotieji bilietai
Terminuotas elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 3 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 4,63 EUR
Terminuotas elektroninis autobusų ir troleibusų bilietas važiuoti 7 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 8,40 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 4,20 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis autobusų ir troleibusų elektroninis bilietas važiuoti 7 dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 1,68 EUR
Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 66,50 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 33,25 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 13,30 EUR
Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 57,92 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 28,96 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 92 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 11,58 EUR
Terminuotas (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis (išskyrus naktinius maršrutus) 24,33 EUR
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 27,00 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 13,50 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 5,40 EUR
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 23,75 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 11,87 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 30 dienų nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 4,75 EUR
Terminuotasis (mėnesinis) elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn (išskyrus naktinius maršrutus) 21,72 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis (išskyrus naktinius maršrutus) 12,16 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn (išskyrus naktinius maršrutus) 10,86 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais visomis dienomis (išskyrus naktinius maršrutus) 4,87 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (mėnesinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn (išskyrus naktinius maršrutus) 4,34 EUR
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 243,28 EUR
Terminuotas elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 217,22 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 121,64 EUR
Lengvatinis (50 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 108,61 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 48,66 EUR
Lengvatinis (80 proc. nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais P, A, T, K, Pn 365 kalendorines dienas nuo bilieto aktyvavimo (išskyrus naktinius maršrutus) 43,44 EUR
Lengvatinis (828,00 Lt nuolaida) terminuotas (metinis) vardinis elektroninis bilietas važiuoti autobusais ir troleibusais (išskyrus naktinius maršrutus) 365 kalendorines dienas aktyvuojant nuo pardavimo momento 3,47 EUR

Pastaba:
P – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, Pn – penktadienis

Kauno miesto viešojo transporto elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos nuo 2014 m. sausio 1 d.

Elektroninių bilietų kortelių išdavimo kainos
Naujos kortelės išdavimas 1,74 EUR