Personalo politika


UAB „Kauno autobusai“ – tai bendrovė su modernia organizacine struktūra, diegianti informacines technologijas ir šiuolaikišką skaitmenizuotą bendrovės valdymą, įgyvendinanti išmanios įmonės koncepciją.

Bendrovės personalo politika
Bendrovė laikosi pozicijos, kad jos stiprybė yra darbuotojai, todėl įgyvendina personalo politiką, orientuotą į ilgalaikius darbo santykius su darbuotojais. Siekiama suburti profesionalių ir aukštos kompetencijos specialistų komandą, kurios nariai  pasitikėtų ir palaikytų vienas kitą, bendrovės interesus iškeltų aukščiau už asmeninius ar padalinių interesus.

Darbuotojų ugdymas
Šiuo metu Bendrovėje dirba daugiau kaip 1000 darbuotojų, iš kurių 700 tiesiogiai aptarnauja bendrovės klientus, taip pat per 100 kitų sričių (IT, finansų, vadybos, energetikos, marketingo ir t.t.) specialistų ir apie 200 techninio aptarnavimo darbuotojų.

Siekdami pakelti bendrovės teikiamų paslaugų klientams kokybės lygį, didelį dėmesį skiriame darbuotojų mokymams ir jų kvalifikacijos kėlimui, rūpinamės darbuotojų motyvacija. Mums svarbu, kad žmonės dirbdami galėtų tobulėti, patirtimi dalytųsi su savo kolegomis, įgytų naujų žinių dalyvaudami įvairiuose projektuose ir seminaruose, savo žiniomis ir iniciatyvumu prisidėtų prie bendrovės plėtros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Darbuotojai, tobulėjantys profesine prasme, gebantys sklandžiai dirbti komandoje, turi galimybes atskleisti savo potencialą ir realizuoti idėjas. Toks personalas siekia maksimalių rezultatų, leidžiančių sukurti gerovę sau patiems, bendrovei ir miestui.

Bendrovės vidinės kultūros formavimas
Bendrovėje didelį dėmesį skiriame bendravimo kultūros ugdymui, organizacijos brandos plėtrai, darbuotojų skatinimui bei motyvacijai, saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimui. Stengiamės sudaryti tokias sąlygas, kad kiekvieno darbuotojo poreikiai – tiek materialiniai, tiek socialiniai – būtų patenkinti. Puoselėjame darbo kultūrą, propaguojame teigiamą požiūrį į darbą, aplinką, kolegas.

Rūpinamės, kad darbuotojus burtų panašūs pomėgiai bei požiūriai, todėl palaikome iniciatyvas bendrovės viduje suburti bendraminčių būrelius (žvejų būrelį, sporto komandas), steigti profesines sąjungas (šiuo metu bendrovėje veikia 4 profesinės sąjungos).

Bendrovė rūpinasi ne tik geromis darbo sąlygomis, bet ir darbuotojų laisvalaikiu. Drauge susiburiame Kalėdų, Naujųjų metų, Užgavėnių, Kovo 8-osios, Bendrovės dienos ir kitomis progomis. Organizuojame įvairias išvykas, kartu vykstame į pažintines keliones, grybaujame, sportuojame.

Darbų sauga ir sveikata
Bendrovė užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą: nuolat atlieka aplinkos ir darbo sąlygų vertinimus, sprendžia aktualius su sveikata ar sauga susijusius klausimus. Siekdama užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, bendrovė imasi įvairių priemonių – darbuotojai instruktuojami saugiai dirbti, darbo vietos įrengiamos griežtai laikantis teisės aktų, atliekamas darbuotojų sveikatos patikrinimas, darbuotojai yra aprūpinami kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.